BAC 2020: BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE -Limba şi literatura română

Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
· Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem.
· Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.
SUBIECTUL I (50 de puncte)
A. (30 de puncte)

 1. indicarea sensului din text al secvenței date (de exemplu: Sensul secvenței este a tânji după ceva, a-și dori etc.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct. Total 6 puncte
 2. menționarea faptului care duce la schimbarea gazdei de către autor (de exemplu: Autorul își schimbă gazda, deoarece cheltuiește banii pe o carte.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct. Total 6 puncte
 3. precizarea unei trăsături a anilor evocați de autor (de exemplu: bogăţia de idei, unicitatea etc.) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență semnificativă din text (Și cât era de bine pe-atunci,
  când aveam răspuns și dezlegare la toate problemele! etc.) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct. Total 6 puncte
 4. explicarea motivului pentru care bacalaureatul îi înspăimânta pe elevi (de exemplu: elevii auziseră mituri despre dificultatea examenului, aveau mult de citit etc.) – 4 puncte: explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de explicare – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,
  ortografie și punctuație – 1 punct. Total 6 puncte
 5. – prezentarea unui aspect ce defineşte oamenii mari (de exemplu: independența, experiența de viață etc.): prezentare adecvată şi nuanţată – 4 puncte; încercare de prezentare – 2 puncte 4 puncte
  – respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării, ortografie și punctuație – 1 punct 2 puncte
  B. (20 de puncte)
  ‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție 1 punct
  – câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate: enunțare clară,
  în concordanță cu opinia formulată – 2 p.; încercare de enunțare – 1 p. 2 x 2 puncte = 4 puncte
  ‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 p.; încercare de dezvoltare, schematism – 1 p.
  2 x 2 puncte = 4 puncte
  ‒ valorificarea textului în dezvoltarea oricărui argument – 3 p./simpla citare a unor secvenţe din text – 1 p.;
  raportarea la experiența personală sau culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 p.
  3 puncte + 1 punct = 4 puncte
  ‒ formularea unei concluzii pertinente 1 punct
  ‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 p.; utilizare parţial adecvată – 1 p. 2 puncte
  ‒ respectarea normelor limbii literare (0 –1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 p.; 2 sau mai multe greşeli – 0 p.) 2 puncte
  ‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0 – 1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 p.; 2 sau mai multe greșeli – 0 p.) 1 punct
  ‒ așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
  În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.
  Ministerul Educaţiei Naţionale
  Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

  Probă scrisă – Limba şi literatura română Model
  Barem de evaluare şi de notare
  Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică; Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)

  SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)
  Comentarea textului dat, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice 6 puncte
  · comentarea adecvată și nuanțată, prin evidențierea relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice – 6 puncte
  · comentarea textului, prin evidențierea ezitantă a relației dintre ideea poetică și mijloacele artistice – 3 puncte
  · simpla precizare a ideii poetice/a mijloacelor artistice sau tendință de generalizare – 1 punct
  – utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1 greşeli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli de punctuaţie – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 4 puncte
  În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.
  SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
  Conţinut – 18 puncte
  – evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului narativ studiat într-o perioadă, într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică 6 puncte
  · precizarea perioadei, a curentului cultural/literar, a orientării tematice – 2 puncte
  · numirea a două trăsături ale perioadei, ale curentului cultural / literar sau ale orientării tematice precizate: 2 x 1 punct = 2 puncte
  · evidențierea celor două trăsături, prin valorificarea textului: 2 x 1 punct = 2 puncte
  – comentarea a două episoade/secvențe relevante pentru tema textului narativ studiat 6 puncte
  · precizarea temei textului narativ studiat – 2 puncte
  · comentarea oricăror două episoade/secvențe relevante pentru tema textului – 2 x 1 punct = 2 puncte;
  tendința de rezumare – 1 punct
  − analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție şi de limbaj semnificative pentru textul narativ studiat 2 x 3 puncte = 6 puncte
  · analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia – 3 puncte; abordarea schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct
  Redactare – 12 puncte
  − existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct
  – logica înlănțuirii ideilor 1 punct
  – abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
  · relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante – 3 puncte
  · relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial relevante – 2 puncte
  · schematism – 1 punct
  − utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată – 2 p.; vocabular restrâns, monoton – 1 punct) 2 puncte
  − ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
  − punctuaţia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
  − așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
  În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

Puteti downloada modelele de baremuri pentru limba si literatura romana, in format PDF de mai jos

Comentarii
Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa [email protected]
Doneaza pentru a sprijini proiectul "Info real"

Daca ai surprins imagini (foto sau video) care crezi ca pot deveni stiri, nu ezita sa le trimiti la [email protected]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Copyright © Toate drepturile rezervate T2K Skyline Group | CoverNews by AF themes.
1Shares
error: Continut protejat !!